Kết quả bóng đá giải vô địch quốc Gia Đức Bundesliga 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 12

Kết quả Bundesliga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Chủ nhật - 26/11

FT - 26/11 12
FT - 26/11 12
FT - 26/11 12

Thứ 7 - 25/11

FT - 25/11 12
FT - 25/11 12
FT - 25/11 12
FT - 25/11 12
FT - 25/11 12
FT - 25/11 12

Thứ 2 - 13/11

FT - 13/11 11

Chủ nhật - 12/11

FT - 12/11 11
FT - 12/11 11
FT - 12/11 11

Thứ 7 - 11/11

FT - 11/11 11
FT - 11/11 11
FT - 11/11 11
H1: 0-0
FT - 11/11 11
FT - 11/11 11

Chủ nhật - 05/11

FT - 05/11 10
FT - 05/11 10
FT - 05/11 10
H1: 0-2

Thứ 7 - 04/11

FT - 04/11 10
FT - 04/11 10
FT - 04/11 10
FT - 04/11 10
FT - 04/11 10
FT - 04/11 10